Tips

Tips

Een tip voor iedereen
Ga het gesprek aan over wanneer sociale netwerkversterking wel of niet een goed idee is, en durf ook te concluderen dat inzet sociale netwerken niet altijd passend of haalbaar is.

Een tip voor sociale professionals
Maak gebruik van de zes kansen uit fase 1:
- Begrens het contact
- Zet in op gezamenlijkheid
- Steek in op wederkerigheid
- Verhelder rollen en doel(en)
- Werk door beschikbaarheid (presentie aan vertrouwen in de relatie)
- Deel zorg en hulp met het sociale netwerk van een cliënt

Een tip voor beleidsmakers
Biedt ruimte voor activiteiten en initiatieven die professionals helpen om te leren werken met mensen zonder beperking als leden van het netwerk van hun cliënt. Vaak wordt ‘netwerkondersteuning’ gezien als een mogelijkheid om te bezuinigen op professionele uren. Goed vormgeven van netwerkondersteuning waardoor mensen met een beperking ook daadwerkelijk baat bij hebben, vraagt echter juist een investering. En ook een verandering in de mindset van professionals, die graag en goed zelf mensen helpen, en die inzet van een netwerk mogelijk als een minder aantrekkelijk alternatief voor zichzelf zien. Juist omdat ook deze sentimenten meespelen, terecht of onterecht, is het van belang dat het gesprek goed gevoerd wordt wanneer netwerkondersteuning daadwerkelijk de situatie van een cliënt verbetert en wanneer niet.