Header 3

Projectplanning

Overzicht tijdsplanning onderzoekers:

Fase 1

 

 

Literatuurstudie

 

 

 

Voor januari 2014

Fase 2

 

 

Groepen definiëren

 

 

 

jan/feb/maart 2015

Fase 3

 

 

Participerend onderzoeken en implementeren

 

 

juni 2015 – dec 2017

Fase 4

 

 

Vertalen uitkomsten

 

 

 

nov 2016 – maart 2018

Fase 5

 

 

Volgen ontstane netwerken

 

 

maart 2016 – maart 2018

Vastleggen uitkomsten 1e onderzoeksjaar

 

 

 

september 2015

Vastleggen uitkomsten longitudinaal onderzoek

 

 

 

Voor april 2018

Miniconferentie

 

 

9 mei 2017

Slotconferentie

 

 

 

 

 

april 2018

 

Fase 1
In de eerste fase van het onderzoek wordt het theoretische concept ‘sociale netwerken’ verkend. Inzicht in dit concept ontstaat door een systematische review uit te voeren van definities, concepten en meetinstrumenten van sociale netwerken.

Fase 2
De tweede fase van het project is er op gericht om te ontdekken wat er nodig is voor het (duurzaam) aangaan van contacten. Wat werkt wel en niet in het aangaan van contact met buurtbewoners zonder beperking? Met verschillende experts (docenten, onderzoekers, professionals en ervaringsdeskundigen) worden groepen onderscheiden binnen de grote groep mensen met een beperking: mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond, om te ontdekken wat voor hen wel en niet werkt in het aangaan van contact. Tevens worden hierin het potentiele netwerk, de buurtbewoners, en de context, de buurt waarin iemand woont, meegenomen.

Fase 3
Op grond van de uitkomsten van fase 2 worden er vier vormen van netwerkondersteuning geselecteerd (in de regio Zwolle) die nader worden onderzocht en helpen bij het implementeren. Om een beeld te krijgen van de vormen van netwerkondersteuning zullen onderzoekers tijdens het eerste onderzoeksjaar meelopen tijdens de uitvoering van de netwerkondersteunende activiteit (participerende observatie).
Als de onderzoeker een eerste indruk heeft gekregen van de vorm van netwerkondersteuning vanuit de participerende observatie, zullen er leerbijeenkomsten gepland worden waarin professionals van de onderzochte praktijken betrokken zijn.

Fase 4
Na het eerste jaar van fase 3 worden de uitkomsten van het ontwikkelonderzoek vertaalt in (mogelijke) handvatten voor sociale professionals die de omslag moeten maken van ‘zorgen voor’ naar ‘samenwerken met het netwerk van mensen met een beperking’ en een vertaling te maken naar het gemeentelijk beleid. Dit gebeurt in zogenaamde ontwikkelbijeenkomsten waar verschillende disciplines en betrokkenen in participeren.

Fase 5
Om de houdbaarheid van de ontstane netwerken te volgen worden de mogelijke netwerken die ontstaan rondom mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking (vanwege de netwerk ondersteunende activiteiten die professionals plegen) gedurende meerdere jaren gevolgd (vanaf maart 2016 – maart 2018). Tevens wordt het perspectief van professionals en mantelzorgers/familieleden meegenomen.