Header 4

Projectpartners

RIBW Groep Overijssel, Frion, MEE en De Kern nemen deel aan het onderzoek. De provincie Overijssel maakt het onderzoek ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk’ mede mogelijk. De Wmo Werkplaats Zwolle (Hogeschool Viaa) en de Universiteit voor Humanistiek Utrecht voeren het onderzoek, dat tot en met 2017 zal lopen, uit.

De zorgorganisaties, onderzoekspartijen en gemeenten willen methoden door ontwikkelen, die er op gericht zijn om de netwerken van mensen met een beperking in de buurt en wijk uit te breiden en op te bouwen.

Daarnaast worden de ontstane netwerken van mensen met een beperking 3 jaar lang gevolgd om beter zicht te krijgen op de houdbaarheid van deze netwerken en op wat er nodig is aan ondersteuning van sociale professionals, de organisaties waar zij werken en gemeenten om die netwerken te verduurzamen.