Header 6

Klankbordgroep

Beleidsambtenaren, gebiedsmanagers, medewerkers kwaliteit en innovatie en cliëntenvertegenwoordiging van deelnemende organisaties zorgen er samen voor dat er projecten binnen de gemeentes van belang zijn voor het onderzoek aangedragen worden. Zij maken de verbinding tussen onderzoek en werkveld en kunnen (tussen)uitkomsten implementeren in het sociaal domein. Ze borgen het onderzoek in methodes en kwaliteit in het primair proces. 

Doelstelling van de klankbordgroep:

  • Verbinding in de gemeente maken tussen veld en onderzoek
  • Borgen en implementeren van de uitkomsten van het onderzoek in het sociaal domein van de gemeentes
  • Verbinding maken tussen onderzoek en het werkveld
  • Borgen van het onderzoek in methodes en kwaliteit in het primair proces (werkveld)
  • Verbinden van uitkomsten van het onderzoek met het onderwijsprogramma (Hogeschool Viaa)
  • Aandragen van projecten binnen de deelnemende organisaties