Header 7

Expertgroep

De expertgroep bestaat uit behandelcoördinatoren, orthopedagogen, gedragsdeskundigen, ervaringsdeskundigen werkzaam bij de RIBW Groep Overijssel en Frion, gemeenteambtenaren die een rol spelen bij de invulling van de Wmo en onderzoekers en docenten van de UvH en GH, mogelijk aangevuld met een psychiater of andere deskundigen uit het werkveld. 

Met deze groep, willen we drie werkbijeenkomsten plannen waarin toegewerkt wordt naar een logische indeling van burgers met een beperking. De indeling moet er op gericht zijn om elke groep passende vormen van netwerkondersteuning aan te kunnen bieden.