Header 1

Over het onderzoek

De netwerken van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische achtergrond beperken zich vaak tot familieleden en sociale professionals, terwijl zij juist vaker hulp en steun nodig hebben en die, met de invoering van de Wmo en de komende bezuinigingen in de zorg, niet langer vanzelfsprekend afkomstig zal zijn van sociale professionals. Mensen met een beperking moeten de komende jaren vaker een beroep doen op hun eigen kracht en hun sociale netwerk.

De gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte en Staphorst doen samen met zorgaanbieders een uitgebreid meerjarenonderzoek naar de inzet van informele netwerken voor mensen met een verstandelijke of psychische beperking. Met de resultaten ervan kunnen gemeenten en zorgaanbieders het Wmo-beleid de komende jaren door ontwikkelen.

Dit onderzoek bouwt voort op het onderzoek Lof der Oppervlakkigheid uit 2014 van Femmianne Bredewold. Een onderzoek waarin verkend is wat we kunnen verwachten van contact tussen mensen met een verstandelijke en psychiatrische beperking en buurtbewoners. Uit deze verkenning bleek dat het belangrijk is om binnen het contact te zorgen voor begrenzing, gezamenlijkheid en wederkerigheid.