Header 8

Fase 4 - Vertalen uitkomsten naar beleid en praktijk

De uitkomsten van het onderzoek worden in de ontwikkelbijeenkomsten besproken met de sociale professionals, ervaringsdeskundigen, ambtenaren van betrokken gemeenten, experts op het gebied van het versterken van sociale netwerken van mensen met een beperking en onderzoekers/docenten van de UvH en/of hogeschool Viaa.

Samen wordt er geprobeerd tot handvatten te komen voor beleid, onderwijs en praktijk. De eerste ontwikkelbijeenkomst was in november 2016. In 2017 zijn er ontwikkelbijeenkomsten in maart, mei, september en november.