Header 8

Fase 3 - Doorontwikkelen netwerkondersteuning

Om een beeld te krijgen van de vormen van netwerkondersteuning zijn onderzoekers in februari 2016 begonnen met participerende observaties bij Moestuin de Slinger, 't Noaberhuus, De Ontmoeting en Wijkboerderij De Klooienberg. Ze hebben hier meegelopen tijdens de uitvoering van de netwerkondersteunende activiteit. Ze hebben gekeken naar wat er gebeurt, gepraat met de aanwezigen en alles opgeschreven. 

In de leerbijeenkomsten worden de vormen van netwerkondersteuning met de sociale professionals die werken op de vier onderzochte plekken doorontwikkeld.