Header 8

Fase 2 - groepen definiëren

De tweede deelvraag is er op gericht om nadere groepen te onderscheiden binnen de grote groep mensen met een beperking: mensen met een verstandelijke beperking of een psychiatrische achtergrond. Het gaat daarbij om mensen met een beperking die wonen in de buurt en wijk en de netwerken die ze aangaan (familie en beroepskrachten uitgesloten).

Bekijk de tussenrapportage.