Header 8

Fase 1 - literatuuronderzoek

Om een antwoord te kunnen formuleren op de eerste deelvraag, namelijk: ‘Wat zijn sociale netwerken en wat kunnen we ervan verwachten?’, en om een grondige theoretische verkenning te hebben op basis waarvan het onderzoek ingericht wordt heeft er een literatuuronderzoek plaatsgevonden. 

Bekijk de tussenrapportage.