Zo ziet het onderzoek eruit in 2017

Bekijk de onderzoeksopzet in de vorige nieuwsbrief.
Bekijk de tussenrapportage. Zo ziet het onderzoek eruit in 2017. 

Fase 3. Doorontwikkelen netwerkondersteuning - participerende observaties en leerbijeenkomsten
Fase 3 is in februari 2016 begonnen met participerende observaties bij Moestuin de Slinger, 't Noaberhuus, De Ontmoeting en Wijkboerderij De Klooienberg. 
In de leerbijeenkomst in januari gaan we met de sociale professionals die werken op de vier onderzochte plekken de vormen van netwerkondersteuning doorontwikkelen. 

Fase 4. Vertalen uitkomsten naar beleid en praktijk - ontwikkelbijeenkomsten 
De uitkomsten van het onderzoek bespreken we in de ontwikkelbijeenkomsten met de sociale professionals, ervaringsdeskundigen, ambtenaren van betrokken gemeenten, experts op het gebied van het versterken van sociale netwerken van mensen met een beperking en onderzoekers/docenten van de UvH en/of hogeschool Viaa.
We proberen samen tot handvatten te komen voor beleid, onderwijs en praktijk. De eerste ontwikkelbijeenkomst was in november 2016. In 2017 zijn er ontwikkelbijeenkomsten in maart, mei, september en november. 

Fase 5. Volgen netwerken in de praktijk - interviewrondes
In fase 5 volgen we netwerken d.m.v. interviewrondes. Dit voorjaar zijn er dertig interviews afgenomen onder mensen met én zonder beperking die op een van de vier onderzoeksplekken (locaties) komen. De vragen gingen over de plaats van het contact, de inhoud en frequentie en de betekenis van de plek. In 2017 en 2018 worden er nog drie interviewrondes gehouden: 

Ronde 2: eind januari - maart 2017 
Ronde 3: september - november 2017 
Ronde 4: maart - april 2018