Verscherpte focus

We hebben nu de eerste twee fasen, het literatuuronderzoek en het definiëren van de groepen achter de rug. Hierover gaat de tussenrapportage. De volgende fasen van het onderzoek zijn: 
Fase 3. Onderzoeken en doorontwikkelen vormen van netwerkondersteuning d.m.v. participerende observaties en leerbijeenkomsten
Fase 4. Vertalen van uitkomsten naar beleid en praktijk d.m.v. ontwikkelbijeenkomsten
Fase 5. Volgen van netwerken d.m.v. een aantal interviewrondes van 2016 t/m 2018.

Een goede focus is belangrijk omdat het onmogelijk is om in onderzoek op alles tegelijk te letten. We denken dat als er meer aandacht komt voor de drie onderstaande veelbelovende concepten op de plekken van netwerkondersteuning dit netwerken van mensen met een beperking goed kan ondersteunen en uit kan bouwen in hun buurt en wijk. De drie concepten zijn: 
 

 • Wederkerigheid
  Dit gaat over de uitwisseling van geven en nemen op de vier plekken. Hier letten we op tijdens de participerende observatie en we vragen er naar tijdens de interviews. Het gaat niet alleen om het geven en nemen van tastbare dingen of iets doen voor een ander, maar ook bijvoorbeeld: Voelen mensen zich gewaardeerd? Kunnen ze op deze plek iets leren (van anderen)? Ervaren ze dat ze een bijdrage kunnen leveren?
   
 • Begrenzing
  Dit gaat over de grenzen aan het contact die ervoor zorgen dat het duidelijk is waar het contact begint en eindigt. We kijken in het onderzoek of en hoe de plekken van netwerkondersteuning ‘goede grenzen’ biedt voor onderling contact. We vragen tijdens interviews bijvoorbeeld:
  • waar zien jullie elkaar?
  • hoe vaak en hoe lang zien jullie elkaar
  • wat doen jullie bijvoorbeeld écht niet?
    
 • Gezamenlijkheid
  Dit gaat over een gedeelde interesse of een gedeeld doel. Als mensen een interesse of doel gemeenschappelijk hebben, is het gemakkelijker om in contact te komen en te blijven. We kijken in het onderzoek hoe gezamenlijkheid er uit ziet op de vier plekken van netwerkondersteuning, door te kijken of dat ook op deze plekken zo werkt en of de mensen hier aanwezig ook inderdaad gezamenlijkheid ervaren.

 
We kijken hoe deze drie concepten vorm krijgen op de vier plekken, maar ook waar dit nog mist en wat er versterkt zou kunnen worden.