Vanuit de mantelzorger

De komende periode wordt een aantal mantelzorgers van de respondenten die de vier plekken bezoeken geïnterviewd om inzicht te krijgen in het perspectief van naasten en familieleden. Draagt het mogelijk bij aan de ontlasting van de mantelzorg? Ziet de mantelzorger vooruitgang in het welbevinden van zijn naaste/familielid? De uitkomsten geven inzicht in de rol en de functie van netwerkondersteunende projecten.