Uitkomsten interviewronde

In fase 5 volgen we netwerken d.m.v. interviewrondes. Dit voorjaar zijn er dertig interviews afgenomen onder mensen met én zonder beperking die op een van de vier onderzoeksplekken (locaties) komen. De vragen gingen over de plaats van het contact, de inhoud en frequentie en de betekenis van de plek.

De meeste bezoekers komen op de locatie omdat ze er veel ontvangen én graag geven. Geven doen ze door samen op de boerderij werken of samen koken. We noemen dit collectieve wederkerigheid. Er ontstaan ook individuele contacten. Deze contacten vinden altijd plaats op de locatie. De contacten leiden niet tot vriendschappen. De locatie biedt een vertrouwde basis en is een plek waar bezoekers komen voor sociale contacten. Er wordt samengewerkt, koffie gedronken en een praatje gemaakt.