Tweede interviewronde onder bezoekers

In februari en maart vindt de tweede interviewronde plaats. Alle mensen die in het voorjaar van 2016 zijn geïnterviewd en mee willen werken in het vervolgonderzoek worden benaderd voor een interview. De focus en strekking zijn hetzelfde als de eerste interviewronde, de inhoud en betekenis van contacten die mensen hebben op de plekken. Er wordt gekeken naar verschillende vormen van contact, zoals ondersteunend, praktisch of vriendschappelijk contact. Ook naar het collectieve aspect (het contact in de groep) en individuele contacten die tussen bezoekers zijn ontstaan. Wederkerigheid, gezamenlijkheid en begrenzing staan hierbij centraal. Naar aanleiding van de eerste vragenronde zijn de vragen aangepast. In de eerste ontwikkelbijeenkomst in november 2016 is door verschillende experts nagedacht over de richting van het onderzoek. Dit wordt ook meegenomen.

Door meerdere interviewrondes te organiseren kan er iets worden gezegd over de duurzaamheid van de contacten en sociale netwerken die op een plek kunnen ontstaan. Ook geeft het zicht op de doorontwikkeling van de projecten en de mate waarop die wel of niet bijdraagt aan een van de doelstellingen: het vergroten van informele contacten in buurt en wijk.