Symposium Netwerkondersteuning in buurt en wijk 9 mei 2017

Symposium Netwerkondersteuning in buurt en wijk
9 mei 2017, 13.00-17.00 uur
Hogeschool Viaa, Grasdorpstraat 2 Zwolle

Programma:

12.30 - 13.00 uur    Aanvang en inloop met koffie
13.00 - 13.15 uur    Welkom
13-15 - 14.00 uur    Sociale inclusie: een weerbarstig ideaal.
                                Inleidende lezing over sociale inclusie door
                                Prof. Dr. Evelien Tonkens, hoogleraar Burgerschap en
                                Humanisering van de Publieke Sector
14.00 - 14.45 uur     Wederkerigheid, gezamenlijkheid en begrenzing; 
                                de ingrediënten voor duurzaam contact op buurtniveau: 
                                de eerste resultaten van het onderzoek Netwerkondersteuning
                                in buurt en wijk
14.45 - 15.15 uur    Presentatie van de onderzoeksrapportage
                                Bezoekers ontvangen rapportage na afloop
15.15 - 17.00 uur    Informatie- en inspiratiemarkt

Download de uitnodiging hier >>>

Aanmelden voor het symposium 

De netwerken van mensen met een verstandelijke beperking en psychiatrische achtergrond beperken zich vaak tot familieleden en sociale professionals, terwijl zij juist vaker hulp en steun nodig hebben en die, met de invoering van de Wmo en de komende bezuinigingen in de zorg, niet langer vanzelfsprekend afkomstig zal zijn van sociale professionals. Mensen met een beperking moeten de komende jaren vaker een beroep doen op hun eigen kracht en hun sociale netwerk. Op buurt- en wijkniveau worden dan ook veel plekken en activiteiten georganiseerd die gericht zijn om het betrekken van mensen met een beperking met de buurt.

Werkplaats Sociaal Domein (Hogeschool Viaa) doet samen met de Universiteit voor Humanistiek, Frion, RIBW GO en de gemeenten Zwolle, Kampen, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Dalfsen, Ommen, Hardenberg, Raalte en Staphorst meerjarig onderzoek naar zogenaamde ‘buurtinitiatieven’ die gericht zijn op de integratie van mensen met een verstandelijke of psychische beperking en het vergroten van hun sociale netwerk. 
De vraag die centraal staat is: Wat hebben mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking nodig om een informeel sociaalnetwerk in hun buurt of wijk op te bouwen, uit te breiden en te behouden zodat ze naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving? Ten behoeve van de participatie van mensen met beperking in hun woonomgeving, de (veranderende) rol van sociale professionals en ter ontwikkeling van Wmo- en participatiebeleid.

Op dinsdag 9 mei presenteren we de eerste resultaten van het onderzoek ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk’! U krijgt nieuwe inzichten in hoe contact tussen mensen met en zonder beperking in de buurt ontstaat en blijft bestaan. We trekken lessen uit de geschiedenis, komen met praktische handvatten en mooie voorbeelden om sociale inclusie vorm te geven. U als beleidsmaker, sociale professional en andere betrokkene dus van harte uitgenodigd! 

Het tweede deel van het symposium organiseert Werkplaats Sociaal Domein een informatie- en inspiratiemark. Hier delen verschillende initiatieven en projecten uit de regio hun kennis en ervaring op het gebied van netwerkondersteuning in de buurt. U kunt hier dus andere goeie ideeën opdoen! Wilt u zelf een project of initiatief presenteren? Neem dan contact op met Monica Stouten- Hanekamp.