Save the date: symposium 9 mei 13-17 uur

Op dinsdag 9 mei van 13.00 – 17.00 uur worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd tijdens een gezamenlijk event. U krijgt nieuwe inzichten in hoe contact tussen mensen met en zonder beperking op buurtniveau ontstaat en voort bestaat.

Beleidsmakers, sociale professionals en andere betrokkenen op het gebied van sociale integratie van mensen met een beperking krijgen handvatten voor het werken aan een inclusieve samenleving. Aansluitend aan het symposium organiseert Werkplaats Sociaal Domein een informatie- en inspiratiemarkt met initiatieven en projecten uit de regio. Zij delen kennis en ervaringen op het gebied  van netwerkondersteuning en sociale organisatie. 

Kijk voor het programma en aanmelden hier