Project netwerkversterking: de eerste opbrengst

Voor het onderzoeksproject ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk’ over contact tussen mensen met en mensen zonder een beperking heeft het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken van Hogeschool Viaa, tevens Wmo-werkplaats Zwolle, in december 2015 een tussenrapportage uitgebracht. Het volledige tussenrapport leest u hier. Wat hebben mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking nodig om een informeel sociaal netwerk in hun buurt of wijk op te bouwen, uit te breiden en te behouden zodat ze naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving? Dat is de kernvraag van dit onderzoeksproject.

Leerpunten in het kort
Dit project is een zogenaamd lerend onderzoek. Dat betekent dat alles wat er geleerd is meteen gedeeld wordt met geïnteresseerden. Een van die leerpunten is om niet alleen vanuit mensen met beperking te vertrekken, maar ook te bekijken wat mensen zonder beperking moeten hebben en kunnen. Een ander leerpunt is dat het van belang is om ruimte te bieden voor activiteiten en initiatieven die professionals helpen om te leren werken met mensen zonder beperking als leden van het netwerk van hun cliënt. Niet zelden wordt ‘netwerkondersteuning’ gezien als een mogelijkheid om te bezuinigen op professionele uren. Goed vormgeven van netwerkondersteuning waar mensen met een beperking ook daadwerkelijk baat bij hebben, vraagt echter juist een investering. En ook een verandering in de mindset van professionals, die graag en goed mensen helpen. Het gesprek over wanneer netwerkondersteuning daadwerkelijk de situatie van een cliënt verbetert en wanneer niet moet goed gevoerd worden.

Tussendoor op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief.