Creatieve en vindingrijke professionals

Het vergt veel creativiteit en vindingrijkheid van de professional om de behoefte van de cliënt te achterhalen en vervolgens een goede match te vinden. Het thema kan pas aan de orde komen wanneer er een vertrouwensband is opgebouwd. In een informele setting, bijvoorbeeld tijdens een activiteit zoals bv. poolen of koffie drinken, kan een professional voorzichtig doorvragen. Vaak is de behoefte voor de cliënt zelf niet duidelijk. De professional moet dan zelf goed inschatten, proberen en evalueren met de cliënt om de behoefte te achterhalen.

Match tussen cliënt en vrijwilliger
De houding en vaardigheden van de professional zijn belangrijk voor het vinden van de juiste match tussen een cliënt en een vrijwilliger. De cliënt heeft ruimte en veiligheid nodig, maar vaak ook aansporing. Het vinden van de juiste vrijwilliger vergt vindingrijkheid en een goede kennis van de mogelijkheden in de omgeving.