Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief februari 2018 met o.a. creatieve en vindingrijke professionals

Nieuwsbrief december 2017 met o.a. waar moet een locatie aan voldoen?

Nieuwsbrief september 2017 met o.a. uitkomsten onderzoek en ontwikkelbijeenkomst

Nieuwsbrief mei 2017 met o.a. symposium 

Nieuwsbrief april 2017 met o.a. uitnodiging symposium 9 mei en gedeelde verantwoordelijkheid 

Nieuwsbrief februari 2017 met o.a. begrenzing speelt een belangrijke rol

Nieuwsbrief december 2016 met o.a. gezamenlijkheid zorgt voor succes en aanbevelingen voor verder onderzoek

Nieuwsbrief september 2016 met o.a. eerste uitkomsten observaties en uitkomsten interviewronde

Nieuwsbrief juni 2016 met o.a. verscherpte focus en participerende observaties in de afrondende fase 

Nieuwsbrief maart 2016 met o.a. participerende observaties gestart en vervolgbijeenkomst klankbordgroep