Nadruk op érbij horen

De resultaten van de observaties en interviews op vier plekken waar netwerkondersteuning plaats vindt laten zien dat de nadruk ligt op de fijne sfeer en ‘er bij horen’. Gezelligheid is de belangrijkste reden om zo’n plek te bezoeken. Sociale netwerken worden niet uitgebreid buiten de plek, bezoekers van de plekken zijn op zoek naar lichte ontmoetingen. Aan de hand van de resultaten wordt een aantal aanbevelingen gedaan. Heb aandacht voor wat mensen met een beperking willen in het contact, organiseer afgebakende duidelijke activiteiten en heb oog voor sociale rollen. Dit draagt bij aan de erkenning van je zijn en biedt de kans om los te komen van je identiteit als cliënt.

Dinsdag 9 mei vond er een symposium plaats waar de resultaten zijn gepresenteerd. De nieuwe rapportage is vanaf nu beschikbaar