Gezamenlijkheid zorgt voor succes

We volgen netwerken d.m.v. interviewrondes. Dit voorjaar zijn er dertig interviews afgenomen onder mensen met én zonder beperking die op een van de vier onderzoeksplekken (locaties) komen. De vragen gaan over de plaats van het contact, de inhoud en frequentie en de betekenis van de plek. Er zijn inmiddels tussentijdse resultaten uit de interviewrondes.

 • Er is veel sprake van 'collectieve wederkerigheid', minder van individuele wederkerigheid
  Mensen praten vanuit het we-perspectief en over 'hun project'. Ze refereren aan collectieve wederkerigheid en komen op de locatie om te ontvangen én te geven. Dat betekent dat het over het algemeen positief en gelijkwaardig contact oplevert, zonder dat het de onmogelijkheden van individuele wederkerigheid vraagt.
   
 • Gezamenlijkheid zorgt voor succes: samen aan iets werken zorgt voor meer contact en binding
  Je bent bezig, hoeft niet stil tegenover elkaar te zitten en je hebt iets gezamenlijks om over te praten. Dit lijkt een kansrijke basis voor meer contact en binding tussen mensen met en zonder beperking. "Door samen aan iets te werken voelt het meer vertrouwd."

 • Begrenzing beinvloedt het contact en de gezamenlijkheid
  Activiteiten waarin sprake kan zijn van gezamenlijkheid zijn in de meeste gevallen begrenst. Deze begrenzing krijgt vorm in tijd, in plek en taak.