Geslaagde eerste leerbijeenkomst

De participerende observaties van fase 3 worden opgevolgd door de leerbijeenkomsten voor professionals. Tijdens de leerbijeenkomsten kunnen professionals van de vier plekken elkaar ontmoeten, ervaringen uitwisselen en van elkaar leren over netwerkondersteuning in buurt en wijk. De eerste leerbijeenkomst vond plaats op donderdag 9 juni. Hoofd-onderzoeker  Alke Haarsma: "Het was een goede bijeenkomst, de professionals gaven aan dat ze veel herkenden uit de casussen." 

Tijdens de bijeenkomst stonden drie casussen centraal: wederkerigheid, gezamenlijkheid en begrenzing. Deze zijn gebaseerd op de participerende observaties van fase 3. In deze nieuwsbrief kijken we naar wederkerigheid. 

Wederkerigheid zien we in de praktijk bijvoorbeeld bij de rol van buren op de locaties. Er zijn buurtbewoners die aanspraak, ontspanning, een activiteit of maaltijd ontvangen. Zij hebben vooral een consumerende rol: zij komen op de plek af als er iets te doen is en/of als ze uitgenodigd worden. 
Ook zijn er buurtbewoners die vrijwilliger worden, door hun expliciete taken hebben zij een gevende rol.