Gedeelde verantwoordelijkheid

Tijdens de ontwikkelbijeenkomst op 21 maart zijn diverse professionals van de betrokken zorginstellingen en beleidsmedewerkers van een aantal gemeenten aan de slag gegaan met de vraag ‘Hoe kan de fysieke ruimte van de instellings- of ontmoetingsplek bijdragen aan het betrekken van buren en vrijwilligers?’
 
De onderzoeksresultaten laten zien dat gezelligheid het belangrijkste argument is voor buren en vrijwilligers om betrokken te zijn bij de plek. De professionals zijn met voorbeelden van toegankelijke en multifunctionele ruimtes aan de slag gegaan. Hoe kunnen ze vorm krijgen en hoe verhouden deze ‘open’ ruimtes zich tot de veiligheid en wensen van de cliënten zelf? Een duidelijke wens is het ontstaan van gedeelde verantwoordelijkheid tussen mensen met- en zonder beperking.

De ontwikkelbijeenkomsten hebben als doel om samen met sociale professionals, ervaringsdeskundigen, ambtenaren van betrokken gemeenten en experts op het gebied van het versterken van sociale netwerken van mensen met een beperking handvatten te ontwikkelen voor beleid, onderwijs en praktijk. De volgende ontwikkelbijeenkomsten vinden plaats op:

  •          Dinsdag 23 mei van 14.00 - 17.00 uur 
  •          Donderdag 21 september  van 14.00 - 17.00 uur 
  •          Dinsdag 21 november  van 14.00 - 17.00 uur 

Wil je een keer aansluiten? Neem dan contact op met Yvonne Sprick