Eerste uitkomsten observaties

Fase 3 is in februari dit jaar begonnen met participerende observaties bij Moestuin de Slinger, ’t Noaberhuus, De Ontmoeting en Wijkboerderij De Klooienberg. Wat we onder andere zien is dat mensen met en zonder beperking de plek bezoeken omdat ze het er fijn vinden en er gelijkwaardigheid is. Eén-op-één contact speelt geen rol. Een buurtbewoner: “Gastvrij. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Je wordt gewoon gehoord door anderen.”
 
We zien dat de plekken door weinig buurtbewoners worden bezocht. Het betrekken van buurtbewoners wordt vooral door professionals gedaan. Samen met vrijwilligers vullen zij de randvoorwaarden op de plek.