De derde interviewronde: waar letten we extra op?

Ondertussen gaat het onderzoek door met de derde interviewronde, die begin december wordt afgerond. Waar hebben we in deze ronde extra op gelet? Wat zijn de kwesties waarover we veel nadenken?

  • Wat is de wens van de cliënt? Willen mensen hun netwerk wel uitbreiden? En wordt dit wel aan hen gevraagd?
  • We hebben in de derde interviewronde meer vragen gesteld over de rol van de fysieke ruimte, bijvoorbeeld: wat vindt u van de locatie? Voelt u zich hier welkom? Wat vindt u van de toegankelijkheid? Hoe zou u de sfeer beschrijven? We proberen er zo achter te komen welke invloed de fysieke plek heeft op het contact.
  • Als de plekken geen uitbreiding van het sociale netwerk opleveren (waar het tot nu toe op lijkt), wat levert het contact op deze plekken dan wel op? En welke voorwaarden zijn hieraan verbonden?
  • Wat is de meerwaarde van het contact tussen mensen met een beperking en mensen zonder een beperking?
  • We blijven kijken naar een functioneel onderscheid in type plekken. We maakten eerst het onderscheid in wijkgerichte en zorggerichte plekken, maar dit onderscheid lijkt niet heel goed te functioneren. We kijken naar alternatieven zoals: werkplek (plek van dagbesteding) vs. huiskamer of plek waar met name mensen met een Ggz-achtergrond komen vs. plek waar met name mensen met een verstandelijke beperking komen.

Tijdens het eindcongres dat eind juni 2018 plaats vindt delen we de uitkomsten. Daarvoor aanmelden kan binnenkort!