Checklist voor de professional, locatie en beleidsmaker

Samen met de professionals van de onderzochte locaties ontwikkelden we in november een eerste versie van een checklist ‘Wat is er voor nodig om netwerkgericht te werken oftewel waardevolle, gezellige ontmoetingen te faciliteren tussen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond en hun buurtgenoten?’
De checklist bestaat (tot nu toe) uit drie onderdelen:

 • De professional
  Wat vraagt het van sociale professionals om netwerkgericht te werken oftewel het faciliteren van waardevolle, gezellige ontmoetingen tussen mensen met een beperking en hun buurtgenoten?
 • De locatie (oftewel de fysieke ruimte)
  Waar moet de locatie (de fysieke ruimte) aan voldoen om het netwerkgericht werken oftewel waardevolle, gezellige ontmoetingen tussen mensen met een beperking en hun buurtgenoten te ondersteunen?
 • Beleidsmakers (van de gemeente)
  Wat kunnen beleidsmakers (van de gemeente) doen om collectieve plekken en initiatieven te faciliteren waar netwerkgericht gewerkt wordt oftewel waar waardevolle, gezellige ontmoetingen georganiseerd worden tussen mensen met een beperking en hun buurtgenoten?

Tijdens de ontwikkelbijeenkomst op 23 januari is de checklist samen met professionals, beleidsmakers en een docent Social Work verder ontwikkeld. Zo is er bijvoorbeeld aan de checklist voor beleidsmakers toegevoegd:
De beleidsmedewerkers..

 • Onderhouden contacten met de collectieve plekken. Beleidsmedewerkers moeten de plekken opzoeken, achter het bureau vandaan en daardoor weten wat er in de ‘echte wereld’ speelt
 • Geven professionals de vrije hand en vertrouwen om te organiseren en faciliteren vervolgens (bijv. het vervoer, dat blijkt best een issue te zijn voor collectieve plekken)
 • Onderhouden verbindingen met andere gemeenten, en met name de aangrenzende gemeenten

De volledige checklists delen we binnenkort in de nieuwsbrief en op de website