Header 4

Nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wilt u meer informatie over netwerkondersteuning in buurt en wijk? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.

Nieuws

 • Checklist voor de professional, locatie en beleidsmaker
  09-02-2018 - Samen met de professionals van de onderzochte locaties ontwikkelden we in november een eerste versie van een checklist ‘Wat is er voor nodig om netwerkgericht te werken oftewel waardevolle, gezellige ontmoetingen te faciliteren tussen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond en hun buurtgenoten?’ De checklist bestaat (tot nu toe) uit drie onderdelen.
 • Waar moet een locatie aan voldoen?
  05-12-2017 - Uit het onderzoek is inmiddels al veel bekend. Tijdens de laatste leerbijeenkomst met sociale professionals van de vier onderzoekslocaties is een begin gemaakt met een vertaling van wat we al weten naar een checklist: 'Waar moet een locatie aan voldoen om geschikt te zijn voor samenwerken en gezellig samenzijn van mensen met en zonder beperking?'
 • Nadruk op érbij horen
  10-05-2017 - De resultaten van de observaties en interviews op vier plekken waar netwerkondersteuning plaats vindt laten zien dat de nadruk ligt op de fijne sfeer en ‘er bij horen’. Gezelligheid is de belangrijkste reden om zo’n plek te bezoeken.
 • Save the date: symposium 9 mei 13-17 uur
  21-02-2017 - Op dinsdag 9 mei van 13.00 – 17.00 uur worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd tijdens een gezamenlijk event. U krijgt nieuwe inzichten in hoe contact tussen mensen met en zonder beperking op buurtniveau ontstaat en voort bestaat.
 • Eerste uitkomsten observaties
  03-10-2016 - Fase 3 is in februari dit jaar begonnen met participerende observaties bij Moestuin de Slinger, ’t Noaberhuus, De Ontmoeting en Wijkboerderij De Klooienberg. Wat we onder andere zien is dat mensen met en zonder beperking de plek bezoeken omdat ze het er fijn vinden en er gelijkwaardigheid is.