Header 4

Nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wilt u meer informatie over netwerkondersteuning in buurt en wijk? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.

Nieuws

 • Pleidooi voor projecten met gezellig samenzijn
  27-06-2018 - Ruimte voor je kwetsbaarheid én gezellig samenzijn, maar geen vrienden maken en ook niet hoeven werken aan je individuele doelen. Dat is voor mensen met een beperking of psychiatrische problematiek belangrijk aan buurtprojecten, blijkt uit het onderzoek dat morgen wordt gepresenteerd op het congres ‘Safe He(a)ven: meedoen en meetellen in laagdrempelige buurtprojecten’.
 • Checklist voor de professional, locatie en beleidsmaker
  09-02-2018 - Samen met de professionals van de onderzochte locaties ontwikkelden we in november een eerste versie van een checklist ‘Wat is er voor nodig om netwerkgericht te werken oftewel waardevolle, gezellige ontmoetingen te faciliteren tussen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond en hun buurtgenoten?’ De checklist bestaat (tot nu toe) uit drie onderdelen.
 • Uitkomsten in één oogopslag
  07-02-2018 - Op 6 december 2017 vond het Symposium on Interpersonal Dynamics plaats in Zwolle. Hier werden inzichten rondom interpersoonlijke contacten en processen gedeeld. Project netwerkondersteuning in buurt en wijk heeft hier een postergepresenteerd waarop alle voorlopige uitkomsten in één oogopslag te zien zijn.
 • De derde interviewronde: waar letten we extra op?
  07-12-2017 - Ondertussen gaat het onderzoek door met de derde interviewronde, die begin december wordt afgerond. Waar hebben we in deze ronde extra op gelet? Wat zijn de kwesties waarover we veel nadenken?
 • Waar moet een locatie aan voldoen?
  05-12-2017 - Uit het onderzoek is inmiddels al veel bekend. Tijdens de laatste leerbijeenkomst met sociale professionals van de vier onderzoekslocaties is een begin gemaakt met een vertaling van wat we al weten naar een checklist: 'Waar moet een locatie aan voldoen om geschikt te zijn voor samenwerken en gezellig samenzijn van mensen met en zonder beperking?'
 • Nadruk op érbij horen
  10-05-2017 - De resultaten van de observaties en interviews op vier plekken waar netwerkondersteuning plaats vindt laten zien dat de nadruk ligt op de fijne sfeer en ‘er bij horen’. Gezelligheid is de belangrijkste reden om zo’n plek te bezoeken.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid
  13-04-2017 - De onderzoeksresultaten laten zien dat gezelligheid het belangrijkste argument is voor buren en vrijwilligers om betrokken te zijn bij de plek. De professionals zijn met voorbeelden van toegankelijke en multifunctionele ruimtes aan de slag gegaan. Hoe kunnen ze vorm krijgen en hoe verhouden deze ‘open’ ruimtes zich tot de veiligheid en wensen van de cliënten zelf? Een duidelijke wens is het ontstaan van gedeelde verantwoordelijkheid tussen mensen met- en zonder beperking.
 • Save the date: symposium 9 mei 13-17 uur
  21-02-2017 - Op dinsdag 9 mei van 13.00 – 17.00 uur worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd tijdens een gezamenlijk event. U krijgt nieuwe inzichten in hoe contact tussen mensen met en zonder beperking op buurtniveau ontstaat en voort bestaat.
 • Zo ziet het onderzoek eruit in 2017
  23-12-2016 - In 2017 gaan we o.a. met de sociale professionals die werken op de vier onderzochte plekken de vormen van netwerkondersteuning doorontwikkelen. Zo ziet het onderzoek er verder uit in 2017.
 • Aanbevelingen voor verder onderzoek
  21-12-2016 - De tussentijdse uitkomsten van het onderzoek bespreken we in de ontwikkelbijeenkomsten met de sociale professionals, ervaringsdeskundigen, ambtenaren van betrokken gemeenten, experts op het gebied van het versterken van sociale netwerken van mensen met een beperking en een docent en onderzoekers. Het doel van deze bijeenkomsten is het omzetten van de (tussentijdse) uitkomsten in handvatten voor de praktijk.
1 / 2 / Volgende