Header 4

Nieuws

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte

Wilt u meer informatie over netwerkondersteuning in buurt en wijk? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.

Nieuws

 • Checklist voor de professional, locatie en beleidsmaker
  09-02-2018 - Samen met de professionals van de onderzochte locaties ontwikkelden we in november een eerste versie van een checklist ‘Wat is er voor nodig om netwerkgericht te werken oftewel waardevolle, gezellige ontmoetingen te faciliteren tussen mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische achtergrond en hun buurtgenoten?’ De checklist bestaat (tot nu toe) uit drie onderdelen.
 • Uitkomsten in één oogopslag
  07-02-2018 - Op 6 december 2017 vond het Symposium on Interpersonal Dynamics plaats in Zwolle. Hier werden inzichten rondom interpersoonlijke contacten en processen gedeeld. Project netwerkondersteuning in buurt en wijk heeft hier een postergepresenteerd waarop alle voorlopige uitkomsten in één oogopslag te zien zijn.
 • De derde interviewronde: waar letten we extra op?
  07-12-2017 - Ondertussen gaat het onderzoek door met de derde interviewronde, die begin december wordt afgerond. Waar hebben we in deze ronde extra op gelet? Wat zijn de kwesties waarover we veel nadenken?
 • Waar moet een locatie aan voldoen?
  05-12-2017 - Uit het onderzoek is inmiddels al veel bekend. Tijdens de laatste leerbijeenkomst met sociale professionals van de vier onderzoekslocaties is een begin gemaakt met een vertaling van wat we al weten naar een checklist: 'Waar moet een locatie aan voldoen om geschikt te zijn voor samenwerken en gezellig samenzijn van mensen met en zonder beperking?'
 • Nadruk op érbij horen
  10-05-2017 - De resultaten van de observaties en interviews op vier plekken waar netwerkondersteuning plaats vindt laten zien dat de nadruk ligt op de fijne sfeer en ‘er bij horen’. Gezelligheid is de belangrijkste reden om zo’n plek te bezoeken.
 • Gedeelde verantwoordelijkheid
  13-04-2017 - De onderzoeksresultaten laten zien dat gezelligheid het belangrijkste argument is voor buren en vrijwilligers om betrokken te zijn bij de plek. De professionals zijn met voorbeelden van toegankelijke en multifunctionele ruimtes aan de slag gegaan. Hoe kunnen ze vorm krijgen en hoe verhouden deze ‘open’ ruimtes zich tot de veiligheid en wensen van de cliënten zelf? Een duidelijke wens is het ontstaan van gedeelde verantwoordelijkheid tussen mensen met- en zonder beperking.
 • Symposium Netwerkondersteuning in buurt en wijk 9 mei 2017
  09-04-2017 - Op dinsdag 9 mei presenteren we de eerste resultaten van het onderzoek ‘Netwerkondersteuning in buurt en wijk’! U krijgt nieuwe inzichten in hoe contact tussen mensen met en zonder beperking in de buurt ontstaat en blijft bestaan. We trekken lessen uit de geschiedenis, komen met praktische handvatten en mooie voorbeelden om sociale inclusie vorm te geven. U als beleidsmaker, sociale professional en andere betrokkene dus van harte uitgenodigd!
 • Wijkmoestuin De Slinger verwelkomt eerste schoolklas
  30-03-2017 - Kinderen van GBS De Wegwijzer mochten het spits afbijten voor een heel nieuw en vernieuwd seizoen in de Wijkmoestuin. Dit nieuwe project van de Brede School Steenwijk-West is opgestart om de schoolkinderen in de wijk te betrekken bij de biologische Wijkmoestuin, in samenwerking met cliënten en medewerkers van De Slinger.
 • Save the date: symposium 9 mei 13-17 uur
  21-02-2017 - Op dinsdag 9 mei van 13.00 – 17.00 uur worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd tijdens een gezamenlijk event. U krijgt nieuwe inzichten in hoe contact tussen mensen met en zonder beperking op buurtniveau ontstaat en voort bestaat.
 • Vanuit de mantelzorger
  13-02-2017 - De komende periode wordt een aantal mantelzorgers van de respondenten die de vier plekken bezoeken geïnterviewd om inzicht te krijgen in het perspectief van naasten en familieleden.
1 / 2 / 3 / Volgende