Netwerkondersteuning in buurt en wijk

Wat hebben mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking nodig om een informeel sociaalnetwerk in hun buurt of wijk op te bouwen, uit te breiden en te behouden zodat ze naar vermogen kunnen deelnemen aan de samenleving?

Nieuws
Nieuwsbrief
15-09-2017
De uitkomsten van het onderzoek laten zien dat duidelijkheid en begrenzing van de plek, het tijdstip van contact, de activiteiten en verdeling van de rollen belangrijk zijn voor het gevoel van veiligheid. Dit blijkt zo te zijn voor buurtgenoten en vrijwilligers, maar nog sterker voor mensen met een beperking.
13-09-2017
Tijdens de ontwikkelbijeenkomst in juni zijn diverse professionals van de betrokken zorg- en onderwijsinstellingen en beleidsmedewerkers van een aantal gemeenten aan de slag gegaan met de vragen ‘In hoeverre is er zicht op de behoefte van de cliënt om een sociaal netwerk op te bouwen? Weten de professionals óf cliënten wel of er behoefte is aan het uitbouwen van hun sociale netwerk met mensen zonder beperking?’.
Blijf op de hoogte

Wilt u meer informatie over netwerkondersteuning in buurt en wijk? Vul dan hieronder uw e-mailadres in.